İlçe Nüfus Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir ilçe teşkilatıdır.
İlçemiz Merkeze ait 12 Mahalle, 10 Bucak belediyesine bağlı 26 mahalle ve 20 köy olmak üzere toplam 58 idari birimden oluşmakta olup, işlem gören 117 adet aile kütüğümüz mevcuttur.
2007 Genel Nüfus Sayımı kesin sonuçlarına göre İlçemizin nüfusu; İlçe merkezi: 28,575, Belde ve köyler: 76,899 olmak üzere toplam nüfus 105,474' dür.
2008 TUİK bilgilerine göre İlçemizin Nüfusu; İlçe Merkezi 30.688, Belde ve Köyler 83,810,olmak üzere toplam nüfus 114,498'dir.
2009 TUİK bilgilerine göre ilçemizin Nüfusu İlçe Merkezi 31,590, Belde ve Köyler 90,781 olmak üzere toplam nüfusu 118,237'dir.
2010 TUİK bilgilerine göre İlçemizin Nüfusu ilçe Merkezi 33,258, Belde ve Köyler 91,562 olmak üzere toplam nüfusu 124,820'dir.
YERLEŞİM DURUMU
İlçe Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağının 2. katında yer almakta ve 2 memur çalışma, 2 arşiv ve 1 müdür odası olmak üzere 5 odadan oluşmaktadır.
Nüfus Müdürlüğüne tahsis edilmiş lojman yoktur.
GENEL BİLGİ
İlçemiz Nüfus Müdürlüğü; doğum, ölüm, evlenme, boşanma, kayıt düzeltmeleri ve diğer kişisel hal değişikliklerine ait özel kütükleri tutup, tescil işlemlerini yapmak ve doğumdan ölüme, ölümden sonra da miras hukuku yönünden şahsi hak ve kayıtların işleme konulması gibi vatandaşlarımıza ve yaz aylarında çok yoğun misafir nüfusa en seri yoldan hizmet vermeyi amaç edinerek ağır bir sorumluluk yüklenmiştir
FAALİYET :
İlçemiz nüfus kütüklerinde kayıtlı tüm künyeler bilgi işlem ortamına geçirilerek, aktarılan kayıtlar ile kütükler bir kaç kez karşılaştırılarak hata ve eksiklikler giderilmiş, bilgisayarda kayıtlı bütün vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası verilmiştir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz önemli e-devlet projelerini başarıyla uygulamaya koymuştur. MERNİS ve KPS , Ülkemizde e-devlet uygulamalarının omurgasını oluşturmaktadır.Bu projeler ile vatandaş odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, bürokrasi azaltılmış, süratli ve verimli bir hizmet surumu gerçekleştirilmiştir.
29.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun ile Ulusal Adres Veri Tabanı oluşturulmuş ve nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesi uygulaması 2007 yılından itibaren geçilmiş, kişilerin adresleri Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ile eşleştirilerek elektronik ortamda güncel olarak tutulmaya başlanmıştır.

İDARİ YAPI :
Bodrum Nüfus Teşkilatı 1 Nüfus Müdürü, 1 şef, 9 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 yardımcı Hizmetli ve 1 adet Memur kadrodan oluşmaktadır.