İlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince, 17 NİSAN 2017 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere;

        Sabah                : 08.00 - 12.00
        Öğleden sonra   : 13.00 - 17.00

        olarak uygulanacaktır.

        Bazı kuruluşlar için özel Kanun ve Talimatla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına dair esaslar Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklı olduğu bildirilmiştir. Duyurulur.