İlimizde uygulanmakta olan mesai saatlerinin gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 13 KASIM 2017 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere;
 
Sabah                : 08.30 - 12.00
Öğleden Sonra  : 13.00 - 17.30
 
olarak uygulanacaktır.
 
        Bazı kuruluşlar için özel Kanun ve Talimatla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına dair esaslar Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklıdır.
        Kamu kuruluşlarında görevli tüm personelin yeniden belirlenen mesai saatlerine titizlikle uymaları konusunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.