T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü

1-KURULUŞUN GENEL TANIMI:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olan Bodrum Gümrük Müdürlüğü, Milas-Bodrum Havalimanının 1997 yılında açılması sonucunda 16.05.1998 tarihli 23349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Güllük Gümrük Müdürlüğü'nün adı Milas-Bodrum Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve yine 18.09.1999 tarihli 23820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikle Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Müsteşarlığımızın 99/21 sayılı Genelgeyle Bodrum Yat Limanı Gümrük İdare Memurluğu, Milas-Bodrum Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Bodrum Merkez İdare Memurluğu ayrı ayrı idareler iken Bodrum Gümrük Müdürlüğüyle birleştirilmesi sonucu 'Bodrum Gümrük Müdürlüğü' adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Bodrum'da 1930 yılından beri gümrük hizmetleri verilmekte olup 14.08.2006 tarihinde BİLGE otomasyonuna geçmiştir.

A- GÖREVLERİ:

Bodrum Gümrük Müdürlüğü ihtisas gümrüklerinin görev alanına geren eşyalar dışında (tekstil, otomotiv, petrokimya, gıda ürünleri v.b.) her türlü giriş, çıkış, transit işlemlerini görmeye yetkili olup bunun yanında;

- Taze Soğutulmuş ve Dondurulmuş Su Ürünleri İthalatı,

- Hayvansal Ürün İthalat ve İhracat Kapısı,

- Bitki ve Bitkisel Ürün İhracat Kapısı,

- Gıda İhracat Kapısı,

- Hava Hudut Kapısı,

- Deniz Hudut Kapısıdır.

Faaliyet Alanı:

Bölgenin turizm yöresi olması nedeniyle özellikle turizm sezonunda, Milas-Bodrum Havalimanından havayoluyla; Bodrum Yat Limanı, Turgutreis Yat Limanı, Yalıkavak Yat Limanı ve Bodrum Yolcu İskelesinden deniz yoluyla ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan yolcuların gümrük işlemleri ile yat işlemleri, Güllük Limanından yapılan feldspat, mermer ihracatı, yöredeki balık çiftliklerinden elde edilen balıkların ihracat işlemleri, Bodrum Limanından yapılan yat ihracatı ve Bodrum PTT Müdürlüğü'ne yurt dışından gelen posta kolilerinin gümrük işlemleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre açılan davaların takibi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi de idarenin görevleri arasındadır.

Müdürlüğümüz denetimi altında; toplam 15 adet artrepo ve 1 adet geçici depolama yeri bulunmakta olup bu antrepolar 8 adet gümrüksüz satış mağazası, 2 adet gümrüksüz satış mağazası deposu, 1 adet uçakta satış mağazası (inflight), 2 adet C tipi akaryakıt deposu, 1 adet C tipi antrepo, 1 adet A tipi genel antrepodur.

B-TEŞKİLAT YAPISI:

Bodrum Gümrük Müdürlüğü Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısıdır.

C- KADRO VE PERSONEL DURUMU:

Müdürlüğümüzde 05.10.2011 tarihi itibariyle 1 Gümrük Müdür Vekili, 4 Muayene Memuru, 4 Aday Muayene Memuru 1 Şef, 8 Memur, 1 Şoför ve 1 Yardımcı Hizmetli ile hizmet verilmektedir.

D- BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU:

Bodrum Gümrük Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Milas-Bodrum Havalimanı içerisinde gümrüğe ayrılan binada Ocak 2000 tarihinden itibaren gümrük hizmetlerini yerine getirmektedir. Hizmet binamız iki katlı olup birinci kat Gümrük Muhafaza Birimine tahsis edilmiştir. Ayrıca, Bodrum Belediye İskelesi, Bodrum Mantarburnu mevkiindeki Bodrum Yolcu İskelesi, Yalıkavak Yat Limanı, Turgutreis Yat Limanı ve Güllük Gemi Yanaşma İskelesinde işletici firmalar tarafından gümrüğe tahsis edilen yerlerde faaliyetini sürdürmektedir. Hizmet binası içinde geçici görevle gelen personelin konaklayabileceği yatakhane ve mutfak mevcuttur. Bunun dışında lojman ve sosyal tesislerimiz bulunmamaktadır.

E- ARAÇ-MAKİNA PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU:

Müdürlüğümüz kullanımındaki mevcut büro malzemesi, faks cihazı, fotokopi makinası ve bilgisayar dışında Gümrük Vakfınca tahsis edilen 1 adet minibüs bulunmaktadır.

2- SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR:

Müdürlüğümüzce 2011 yılı içinde yapılan işlemlere ilişkin gelen-giden yolcu, uçak, gemi, yat ve otomobil ile ihracat ve ithalat miktarları, tahsil edilen vergiler, gümrük beyannameleri sayısını gösterir liste ektedir.

2011 EYLÜL DÖNEMİNE AİT İŞLEM HACMİ TABLOSU BRIFING.xls; 2011 ÜRÜNLER BAZINDA İHRACAT.xls