BODRUM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

KURULUŞUNUN GENEL TANIMI

1-MEVCUT DURUMU :Ulusal Kaynaklarımızdan biri olan orman varlığımızı korumak,bozuk vasıflı ormanlarımızı verimli hale getirmek,yeni ormanlar kurma,mevcut ormanlarımızdan rasyonel bir şekilde faydalanmayı sağlamak erozyonu önleme,doğayı koruma,toplum sağlığını koruma gibi ulusal ormancılık politikaları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere bir adet İşletme Şefliğimiz kurulmuştur.

MEVCUT ORMAN DURUMU

2001-2010 YILLARI ARASI UYGULANACAK Bodrum Serisi amenajman planı

A)Estetik ve Turizm Amaçlı İşletme Sınıfı

B)Rekreasyon ve Doğayı Koruma İşletme Sınıfı

C)Estetik ve Doğayı Koruma İşletme Sınıfı

Olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

BODRUM ŞEFLİĞİ

Orman Amenajman Planına göre;

Normal Koru

Bozuk Koru

Ormanlık Alan

Ormansız Alan

Genel Toplam

4348.5.Ha

10264.5 Ha

14613.0 Ha

20959.0 Ha

35572,0 Ha

AĞAÇ TÜRLERİ

İşletme Şefliğimizde

Mesçere tipi ayrılırken öncelikle ağaç türü belirtilen İşletme Şefliğinde temel ağaç türü (Çz) Kızılçam'dır.Ayrıca (M) Meşe, (Ar) Ardıç, Ilgın ve (Dy) Diğer yapraklılar ve dere içlerinde çınar bulunmaktadır.

YERLEŞİM DURUMU

BELDELER:

Turgutreis Beldesi

Bitez Beldesi

Ortakent Yahşi Beldesi

Yalıkavak Beldesi

Gündoğan Beldesi

Yalı Beldesi

Gümüşlük Beldesi

Konacık Beldesi

Göl Türkbükü Beldesi,

Köyler:

Yaka

Dağbelen

İslamhaneleri

Dereköy

Peksimet

Gürece

Akyarlar,

ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ

MİSYONUMUZ

Orman ve Orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak,doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek,ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir.

VİZYONUMUZ

İnsana,doğaya ve çevreye duyarlı,sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

-Sürdürülebilirlik

-Şeffaf ve Hesap Verilebilirlik

-Yerellik

-Küresel Sorumluluk Doğaya

-Doğal Peyzaja Saygı

-Biyolojik Çeşitliliği Koruma

-Kırsal Halkın İstekleri ile Kültür ve Geleneklerine Saygı

-Ekosistem Tabanlı Çok Fonksiyonlu Planlama

-Toplum Yararına Hakça Paylaşma,

-Koruma-Kullanma Dengesi

-Stratejik Yönetim,Etkin Denetim,

-Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti,

-Takım Çalışması

-Sektör İçi ve Sektörler Arası Eşgüdüm

-Korumada Önleyici Tedbirlere Ağırlık Vermek

-Bilgi Teknolojileri Kullanımı,

-Halkla İlişkiler ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi,

-Katılımcılık,

-Güvenirlik,

-Verimlilik ve Maliyet Etkenliği,

-İnsana ve Çevreye Duyarlılık,

-Doğaya Uyumluluk

TEŞKİLAT YAPISI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Orman Genel Müdürlüğü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Milas Orman İşletme Müdürlüğü

Bodrum Orman İşletme Şefliği-

KADRO PERSONEL DURUMU

Teknik Personel :1

Genel İdare Hizmeti Sınıfı :4

Yardımcı :-

Görev Dağılımı (Kadroya Göre)

Mühendis

Bölge Mutemet

Bilgisayar İşletmeni

Memur

OrmanMuhafaza Memuru

1

1

1

2

1

İşçilerin Toplam Sayısı

18

Görev Dağılımı:

a)Daimi İşçi

12

b)Mevsimlik İşçi

5

c) (Şöför)

1

BİNA LOJMAN VE DİĞER TESİSLER

İlçe Merkezinde 1 adet İşletme Şefliği binası ve Misafirhanesi,2 adet lojman ,ayrıca Torba demir yangın ekip binası bulunmaktadır.Bodrum İlçesi Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan No:2 adresindeki tapunun 34 pafta,193 ada,11 parselde kayıtlı 453,35 m2 ve 34 pafta,193 ada,15 de kayıtlı 140 m2 olmak üzere toplam 593,35 m2 lik alan üzerinde idare binası, lojman ve misafirhane olarak kurulmuştur.

ORMAN GENÇLEŞTİRME VE BAKIM ÇALIŞMALARI

2011 yılı Bodrum Orman İşletme Şefliğinde Eylül ayı sonu itibariyle Silvikültür Programı Uygulama ve Gerçekleşme Durumu

Bodrum Orman İşletme Şefliği

PROGRAM

GERÇEKLEŞME

Tabii Tensil

Suni Tensil

Kültür Bakımı

140 Ha

125 Ha

Gençlik Bakım

142 Ha

125 Ha

Rehabilitasyon

-

-

Kültür Koruma (Köy Tüzel Kişiliği)

Sıklık Bakımı

25 Ha

15 Ha

ÜRETİM DURUMU

2011 Yılı Bodrum Orman İşletme Şefliğinin Üretimi

Tomruk

Sanayi Odunu

Maden Direk

Tel Direk

Kabuksuz Kağ.Od.

: 7.488 M3

Lif Yonga

Yakacak Odun

: 50 Ster

ORMAN YANGINLARI:

Bodrum Orman İşletme Şefliği : 2011 yılında Bodrum Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde toplam 4 adet Orman yangını çıkmış olup ; 11/03/2011 tarihinde Bodrum İlçesi İçmeler ,Tersane mevkiinde 0,1 Ha lık Bozuk Koru alanı ,04/08/2011 tarihinde Yalı Beldesi,Kızılağaç köyü Alazeytin mevkiinde 0,1 Ha lık Bozuk Koru alanı,15/08/2011 tarihinde Bodrum İlçesi Yokuşbaşı mevkiinde 1.0 Ha lık Makilik alan,22/08/2011 tarihinde Kızılağaç,Kaynar Mevkiinde 0,1 Ha lık Koru alanı yanmış olup..İşletme Şefliğimiz sınırları içerisinde çeşitli tarihlerde çıkan orman yangınları neticesinde yanan alan 1.3 Ha dır. İşletme Şefliğimiz sorumluluk bölgesinde çıkan Orman yangınları Koru ,Bozuk Koru ve Makilik alanlarında meydana gelmiş olup; ağaç zararı vardır.

TARİH

İLÇESİ

KÖYÜ-MAH.

MEVKİİ

ALANI (Ha)

SUÇUN NEVİ

11.03.2011

Bodrum

İçmeler

Tersane

0,1

Orman Yangını

04.08.2011

Bodrum

Kızılağaç

Alazeytin

0,1

Orman Yangını

15.08.2011

Bodrum

Yokuşbaşı

Yokuşbaşı

1.0

Orman Yangını

22.08.2011

Bodrum

Kızılağaç

Kaynar

0,1

Orman Yangını

TOPLAM

1.3 Ha

KORUMA FAALİYETLERİ

Bodrum Orman İşletme Şefliği

2011 Yılında 1 adet açma,1 adet yerleşme suç zaptı düzenlenmiş olup, açma yapılan saha miktarı 2.752,86 M2, İşgal Faydalanma yapılan saha miktarı 28,80 m2 dir .İzinsiz yer açma ve yerleşme suçundan 2 adet Suç Zaptı tanzim edilmiş 2.781,66 m2 lik alan tahrip olmuştur.

TARİH

İLÇESİ

KÖYÜ-MAH

MEVKİİ

ALANI (m2)

SUÇUN NEVİ

12.01.2011

Bodrum

Kumbahçe

Akçabük

28,80

İşgal Faydalanma

22.03.2011

Bodrum

Kızılağaç

Alazeytin

2.752,86

Açma

TOPLAM

2.781,66

MEVCUT ORMAN YOLLARI DURUMU :

Bodrum Orman İşletme Şefliğince bu güne kadar 139 Km mevcut orman yolu yaptırılmıştır.

İŞLETME ŞEFLİĞİMİZDE BULUNAN MEVCUT İZİNLER:

İşletme Şefliğimiz sınırları içerisinde ormanlık alanda 155 adet iznimiz mevcuttur.

KURULUŞUMUZUN GELECEKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ-İDEALLERİ :

İşletme Şefliklerimiz rantabal bir şekilde ormancılık çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak kuruluşumuz yangına hassas birinci derece bölgede yer almaktadır. Bu hassasiyeti dolayısıyla yangınla mücadele konusu büyük önem arz etmektedir.Yangınla mücadele Milli bir dava olup;bu mücadele devamlılık arz etmektedir.