İLAN
   
 
    04.03.2019 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararı gereği;

   Tesis önünde bulunmayan parkurlar için son başvuru tarihi 05 Nisan 2019’dur. Başvuru dosyaları en geç 05 Nisan 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Bodrum Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz olacak şekilde teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Turizm. Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Müzakere Usul ve Esaslarına uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.

   Son başvuru tarihine kadar bir parkura tek başvuru olması halinde başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğu takdirde başvuran işletmeye yeterlilik belgesi düzenlenecektir.

   Son başvuru tarihine kadar herhangi bir başvuru bulunmayan parkurlar Kurul tarafından tekrar değerlendirilecektir.

   NOT:
   -Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
   -Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
 
BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU