DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
BODRUM MÜFTÜLÜĞÜ
Kültürel Tesis Alanlarında Yer alacak Kullanımlar
1.     Görsel Eğitim ve Uygulama Mekanları
2.     Çeşitli Konularda Yapılacak Çalışmaların Eğitim Mekanları
3.     Camii ve Müştemilatı
4.     Konferans Salonu
5.    Çeşitli Türk İslam Eserlerinin Görsel Olarak Tanıtılacağı Küçük Cep Sinemaları
6.     Seyir Mekanları
7.     İdari Binalar
8.     Turizm Tanıtma Mekanları
9.    Halk Eğitim Kurslarının Uygulanacağı Mekanlar ( El Sanatları, Tezhip, Hat, Kilim)
10.    Türk İslam Eserlerinin Sergilendiği Milli Müze
Dini ve Kültürel Tesis Alanı Kapsamında
Uygulanacak Programların Detay Özeti
 
1.     Atelye çalışmaları
2.    Halk oyunları, el sanatları gibi kültürümüzün bir parçası olmuş görsel öğeleri öğretirken; Lokma, gözleme, mantı, yaprak sarma gibi geleneksel lezzetlerimizin yapımını yabancı misafirlerimize öğretmekle Türk mutfağının tanıtımını Geleneksel ikramları “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözünden yola çıkarak geleneksel yiyecekleri misafirlere ikram ederek uzun yıllar hatırda kalmak
3.     Özel organizasyonlar
4.     Ramazan Ayında İftar Programları
5.     Geleneksel gösteriler
6.     Sema törenleri
7.     Felsefe, Tasavvuf çalışmaları ve sunumlar
8.     OsmanlI ve Türk geceleri
 
BODRUM- KARGI CAMİİ VE KÜLLİYESİ YAKLAŞIK MALİYET
1.       Proje bedeli                                                                                                     660.000
2.       Jeolojik etüt                                                                                                       50.000
3.       Arazi düzenlemesi; istinat duvarı                                                                    700.000
4.       Hafriyat yapımı nakliyesi                                                                               300.000
5.       Bina maliyeti
 
+46.80 kotu otopark
900.00m2x 600 =
540.000
+49.00 kotu otopark
900.00m2x 600 =
540.000
idare
181.60m2x 1000 =
181.600
+53.00 kotu salon 1
512.50m2x 2100 =
1.076.250
fuaye sergi yemek salonu
mutfak - kafeterya servis alanları merdiven
581.60mx 1000
581.600
+56.50 kotu ofis depo kafeterya
servis alanları - merdivenler
1081.60mx 1000 =
1.081.600
+59.50 kotu salon 2
450.40m2x 2100 =
945.840
dükkanalar- kafeterya
servis alanları merdivenler
630.40m2x 1000 =
630.400
+63.50 kotu galeri boşluğu servis alanı derslikler- wc’ler merdivenler
1081.60m2x 1000 =
1.081.600
+67.50 kotu dükkânlar ve
gezinti alanları merdivenler
526.20m2x 1000 =
526.200
+71.50 kotu derslikler gezinti
 
alanları-merdivenler
526.20m2x 1000 =
526.200
 
+75.50 kotu dükkanlar gezinti
 
alanları- cami- wc’ler-                      710.00m2x 1000
abdest alma- servis alanları
merdivenler
 
+79.50 kotu cami                                          390.20 m2x 3.800
 
İSLAM TANITIM VE BİLGİLENDİRME MERKEZİ
Tesis, Başkanlığımızın Türkiye’de yapacağı ilk merkezdir.
Yerli / Yabancı kişi veya gruplara İslam tanıtımını ve doğru dini bilgilerle bilgilendirme yapılacaktır.
Hayırseverler tarafından yaptırılacaktır.
Tesis, Selçuklu ve Osmanlı Cami ve Külliye mimarisiyle yapılacaktır.
Tesis içinde yataklı mekân yoktur, görevli lojmanı tesis dışında inşa edilecektir.

Tesisimizde Bulunan Bölümler / Yapılacak Faaliyetler
300 kişilik Cami,
Kuran Kursu (yetişkin, 4-6 yaş),
Toplantı, konferans, sempozyum, seminer ve kongre için (750 kişilik, 250 kişilik, 100 kişilik, 2 adet 50 kişilik) 5 adet salon,
Cep sineması, İslam tanıtım alanları,
El sanatları atölyeleri, kursları (hat, tezhip, minyatür, çini, hah, kilim, musiki vb), Türk kültür odası, Türk - İslam Eserleri Merkezi,
Kütüphane,
Dini - Tasavvufı etkinlikler,
Sergi salonu,
Kafeterya, çay bahçesi.