Bağımsızlığımızın sembolü, birliğimizin nişanesi Bayrağımızın şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usuller 2893 sayılı "Türk Bayrağı Kanunu" ile belirlenmiştir.
        Türk Bayrağı Kanununun ilgili maddelerinde tüzükle düzenleneceği belirtilen hususlar ise; 17/03/1985 tarih ve 18697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Bayrağı Tüzüğü" ile düzenlenmiştir.
        Türkiye Cumhuriyetinin, iç ve dış düşmanlara karşı yürüttüğü haklı mücadele esnasında ve her zaman bağımsızlığımızın ve birliğimizin nişanesi Bayrağımızın, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğünde yer verilen düzenlemeler doğrultusunda kullanımı ve korunması önem arz etmektedir.
        Kamu kurum ve kuruluşları, kamu hizmeti veren Odalar, Birlikler, Meslek teşekkülleri ile diğer STK'lar ve bütün vatandaşlarımızın Türk Bayrağının kullanım ve korunması konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.